Bijbelteksten voor je Trouwkaart | Trouwteksten en gedichten

Als gelovig stel ben je op zoek naar een trouwtekst voor je trouwkaart. Niet zomaar een trouwtekst, maar eentje die diepe betekenis heeft voor jullie. Een tekst die jullie relatie symboliseert en jullie liefde voor elkaar en voor God uitdrukt. Zo’n trouwtekst blijft jullie hele huwelijk belangrijk en blijft iets om samen op terug te kijken. We zijn er eens even goed voor gaan zitten om de mooiste Bijbelteksten over de liefde bij elkaar te zoeken, verteld in de mooiste Bijbelvertalingen, zowel in Nederlands als in het Engels. 

Lees ook onze artikelen over wat je allemaal op een trouwkaart moet zetten en een overzicht met allerlei voorbeelden van teksten voor op trouwkaarten. Voor algemene trouwkaart gedichten maakten we ook een zeer uitgebreid overzicht.

Bijbelteksten voor je Trouwkaart | Inhoudsopgave

Een Bijbeltekst vinden voor je trouwkaart, waar begin je?

Je hebt ervoor gekozen om een Bijbeltekst op de trouwkaart te zetten, bijvoorbeeld omdat het geloof voor jullie allebei heel veel betekent, of omdat jullie in de kerk gaan trouwen en een trouwtekst daarvoor belangrijk is. Maar waar begin je nu je zoektocht naar een mooie Bijbeltekst? Ga eerst eens samen zitten om er achter te komen of jullie al een lijstje kunnen maken van favoriete teksten. Wellicht wordt het dan al snel duidelijk. Dan zou je nog kunnen kijken naar de vertaling. In welke Bijbelvertaling wordt jullie favoriete tekst het mooiste neergezet? Uiteraard kun je ook gewoon kijken bij alle voorbeelden die wij gevonden hebben. 

Welke Bijbelvertaling ga je kiezen?

Welke Bijbelvertaling je uiteindelijk kiest hangt bijvoorbeeld af van je eigen kerkgemeenschap, want sommige kerken hanteren slechts bepaalde vertalingen, of soms zelfs slecht één vertaling (vaak dan de Statenvertaling). Maar wij gaan hier alleen kijken naar waar de tekst het mooist verwoord wordt en reiken daarnaast (vaak) een link aan zodat je meerdere vertalingen zelf kan vergelijken. Soms zullen we meteen meerdere vertalingen weergeven, als dat nuttig is. En regelmatig zullen we ook een Engelse vertaling erbij zetten, want daar staan deze Bijbelteksten vaak ook prachtig in verwoord.

Overzicht van de gebruikte Bijbelvertalingen op deze pagina:

BGT: Bijbel in Gewone Taal (2014) SV: Statenvertaling (1637) HSV: Herziene Statenvertaling (2010, 2017) NBV: Nieuwe Bijbelvertaling (2004) NBG: NBG-vertaling (1951) NIV: New International Version (2011) Het Boek (1987) The Message (2002) ESV: English Standard Version (2001) NLT: New Living Translation (2015) Naast Nederlandse vertalingen zijn er ook Friese, Groningse en Twentse (momenteel niet online te raadplegen) vertalingen. Dit kan weer een extra dimensie meegeven, als jullie uit een van die regio’s komen.
Close-up van opengeslagen Bijbel.

Bijbelteksten voor je trouwkaart |  Trouwteksten

Bijbelteksten voor je trouwkaart uit 1 Korintiërs 13

Hoofdstuk 13 van 1 Korintiërs is een beroemde passage over liefde en hoe essentieel de liefde is. Er staan verschillende verzen in die je kan gebruiken op een Christelijke trouwkaart. 

We hebben meerdere vertalingen vermeld. In de Engelse vertaling The Message (eigenlijk een parafrase, geen vertaling), wordt dit hoofdstuk op prachtige wijze vertaald. Daar zou je zeker een aantal regels van kunnen gebruiken als trouwtekst.

1 Korintiërs 13:13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. (NBV)

Kortom, er zijn drie dingen die blijven: geloof, hoop en liefde. Maar de liefde is het voornaamste. (Het Boek)

And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love. (NIV)

Bijbeltekst in context | Andere vertalingen vergelijken

1 Korintiërs 13:4-7

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. (NBV)

Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen. Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad. Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden. (BGT)

Love never gives up.
Love cares more for others than for self.
Love doesn’t want what it doesn’t have.
Love doesn’t strut,
Doesn’t have a swelled head,
Doesn’t force itself on others,
Isn’t always “me first,”
Doesn’t fly off the handle,
Doesn’t keep score of the sins of others,
Doesn’t revel when others grovel,
Takes pleasure in the flowering of truth,
Puts up with anything,
Trusts God always,
Always looks for the best,
Never looks back,
But keeps going to the end. (The Message)

Bijbeltekst in context | Andere vertalingen vergelijken

Bijbelteksten voor je trouwkaart uit het Nieuwe Testament

Naast 1 Korintiërs 13 zijn er nog veel meer prachtige verzen over liefde en het huwelijk, en andere teksten die geschikt zijn als trouwtekst, in het Nieuwe Testament (NT).

Efeziërs 4:32

Wees goed en hartelijk voor elkaar. En vergeef elkaar. Want God heeft ook jullie fouten vergeven, omdat Christus voor jullie gestorven is. (BGT)

Be kind to each other, tenderhearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. (NLT)

Filippenzen 4:6

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. (NBV)

Maak je geen zorgen, maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook gebeurt. En dank hem altijd. (BGT)

Romeinen 12:10

Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. (NIV)

Romeinen 13:8

Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. (NBV)

Owe no one anything, except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law. (ESV)

1 Johannes 4:12

Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we van elkaar houden, blijft God in ons. Dan is zijn liefde in ons volmaakt geworden. (BGT)

No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us. (NIV)

1 Johannes 4: 16

Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. (NBV)

And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. (NIV)

1 Johannes 4: 18-19

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. (NBV)

There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because he first loved us. (NIV)

Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (NBV)

For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. (ESV)

Matteūs 19:5-7

‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, maar een mens niet scheiden.’ (NBV)

Matteūs 19:6

Ze zijn niet langer twee, maar ze zijn samen één geheel. En wat God bij elkaar brengt, mag een mens niet scheiden. (BGT)

So they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate. (ESV)

Kolossenzen 3:13-14

Denk niet aan jezelf, maar accepteer elkaar, en vergeef elkaars fouten. Want Christus heeft ook jullie je fouten vergeven. Maar het allerbelangrijkste is: houd van elkaar. Want liefde maakt van jullie een volmaakte eenheid.
 (BGT)

Bijbelteksten voor je trouwkaart uit Hooglied

Hooglied (Song of Songs in het Engels) staat vol met allerlei teksten die je op je trouwkaart kan gebruiken als trouwtekst. Het boek is geschreven vanuit het perspectief van twee geliefden, die naar elkaar verlangen en van elkaar houden. Het is dan ook het enige boek in de Bijbel met een dergelijk thema, zonder dat er over God gesproken wordt. Een ode aan de liefde tussen twee mensen, Hooglied is dan ook bij uitstek geschikt voor een trouwtekst op jullie trouwkaart.

Hooglied 8:7

Rushing waters can’t quench love; rivers can’t wash it away. (CEB)

Geen water kan die liefde doven, geen rivier kan de liefde wegspoelen. (Het Boek)

Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg. (NBG-vertaling 1951)

Andere vertalingen vergelijken

Hooglied 4:9

Je laat mijn hart sneller kloppen,
mijn meisje, mijn bruid,
Je laat mijn hart sneller kloppen
met één blik van je ogen
met één kraal van je ketting. (BGT)

You have captivated my heart, my sister, my bride; you have captivated my heart with one glance of your eyes, with one jewel of your necklace. (ESV)

You’ve captured my heart, dear friend.
You looked at me, and I fell in love.
One look my way and I was hopelessly in love! (The Message)

Hooglied 4:7

Alles is schoon aan u, mijn liefste, zonder enig gebrek zijt gij. (NBG)

You’re beautiful from head to toe, my dear love,
beautiful beyond compare, absolutely flawless. (The Message)

Hooglied 2:14

Laat mij je gezicht zien,
laat mij luisteren naar je stem,
want je stem is zo lieflijk,
je gezicht zo bekoorlijk. (NBV)

Show me your face,
    let me hear your voice;
for your voice is sweet,
    and your face is lovely. (NIV)

Hooglied 2:16

Mijn lief is van mij,
en ik ben van hem. (NBV)

My beloved is mine and I am his. (NIV)

Hooglied 8:6-7

Vergeet mij niet,
draag mijn liefde als een ketting op je borst,
als een armband om je arm.
De liefde is zo sterk als de dood,
niemand houdt de liefde tegen.
De liefde lijkt op een vuur,
een vuur dat hevig brandt.
Geen zee of rivier kan dat vuur ooit blussen,
want de liefde houdt nooit op.
(Bijbel in Gewone Taal)

Hang my locket around your neck,
wear my ring on your finger.
Love is invincible facing danger and death.
Passion laughs at the terrors of hell.
The fire of love stops at nothing—
it sweeps everything before it.
Flood waters can’t drown love,
torrents of rain can’t put it out. (The Message)

Bijbelteksten voor je trouwkaart uit het Oude Testament

In andere boeken (naast Hooglied) uit het Oude Testament staan ook talloze teksten die je kan gebruiken voor op je trouwkaart. Hieronder een aantal van die opties. 

Jozua 24:15

In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen. (NBV)

Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen! (HSV)

But as for me and my household, we will serve the Lord. (NIV)

Andere vertalingen vergelijken

Spreuken 30:18-19

Drie dingen zijn te wonderlijk voor mij,

vier dingen kan ik niet bevatten:
de vlucht van een arend hoog aan de hemel,
het glijden van een slang over de rots,
de vaart van een schip op volle zee,
de weg van een man naar een meisje. (NBV)

Sommige dingen zijn heel wonderlijk,
ik kan ze niet begrijpen:
hoe een adelaar hoog aan de hemel vliegt,
hoe een slang over de rotsen glijdt,
hoe een schip zijn weg vindt op zee,
en hoe een man verliefd wordt op een vrouw. (BGT)

There are three things that amaze me—no, four things that I don’t understand: how an eagle glides through the sky, how a snake slithers on a rock, how a ship navigates the ocean, how a man loves a woman. (NLT)

Genesis 1: 27-28

God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en wordt talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder de gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ (NBV)

So God created man in his own image, in the image of God he created him; male and female he created them. And God blessed them. And God said to them, ‘Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. (ESV)

Genesis 2:24

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. (NBG51)

Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. (ESV)

Prediker 4:12

Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. (NBV)

Een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. (NBG51)

A cord of three strands is not quickly broken. (NIV)

Jeremiah 31:3

Ik heb je altijd liefgehad, mijn
liefde zal je altijd vergezellen. (NBV)

I have loved you with an everlasting love; I have drawn you with unfailing kindness. (NIV)

Jesaja 54:10

Al zouden de bergen wijken
en de heuvels wankelen,
mijn liefde zal nooit meer van jou wijken
en mijn vredesverbond is onwankelbaar
– zegt de HEER, die zich over je ontfermt. (NBV)

Bergen kunnen van plaats veranderen en heuvels kunnen verdwijnen. Maar mijn liefde voor jou zal nooit verdwijnen. Mijn belofte van vrede geldt voor altijd. Dat zeg ik omdat ik van je houd. (BGT)

For the mountains may move
and the hills disappear,
but even then my faithful love for you will remain.
My covenant of blessing will never be broken,”
says the Lord, who has mercy on you. (NLT)

Spreuken 3: 5-6

Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan hem bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg. (NBV)

Psalmen 34:8

Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt. (NBV)

Taste and see that the Lord is good.
Oh, the joys of those who take refuge in him! (NLT)

Psalmen 68:20

Geprezen zij de Heer, dag aan dag,
deze God draagt ons en redt ons. (NBV)

1 Kronieken 16:34

Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. (NBV)

Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. (NBG51)

Give thanks to the Lord, for he is good;
his love endures forever. (NIV)

Ruth 1:16-17

Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!’ (NBV)

But Ruth said, ‘Do not urge me to leave you or to return from following you. For where you go I will go, and where you lodge I will lodge. Your people shall be my people, and your God my God. Where you die I will die, and there will I be buried. May the LORD do so to me and more also if anything but death parts me from you.’ (ESV)

Christelijke gedichten voor je trouwkaart

Hopelijk heb je wat gehad aan bovenstaande verzameling aan Bijbelteksten. Er zijn natuurlijk veel te veel om op te noemen en het blijft een hele persoonlijke keuze. Kies een tekst die veel voor jullie beiden betekent en jullie erg aanspreekt. 

Gedichten zijn ook perfect voor een christelijke trouwkaart, dus voor deze blogpost voegen we hier een aantal toe die bij het thema passen: Christelijke gedichten voor je trouwkaart. Voor de duidelijkheid: veel van de Bijbelteksten hierboven zijn ook gedichten, maar onderstaande teksten staan dus niet in de Bijbel. Je kunt ze op een trouwkaart zetten, al zijn een aantal wel vrij lang. Op de liturgie zetten kan natuurlijk ook, of je pakt gewoon een paar zinnen die je in het bijzonder aanspreken. Een mooi ritueel is ook het voorlezen van een dergelijk gedicht tijdens de ceremonie of de trouwdienst.

Jammer genoeg zijn de meeste gedichten in het Engels. In die taal vonden we verreweg de meeste mooi teksten. Je zou ervoor kunnen kiezen om zo’n gedicht, of een deel ervan, te vertalen naar het Nederlands. Of je gebruikt gewoon de Engelse tekst: ook prima! 

Trouwringen

De ringen van trouw,
op deze huwelijksdag
als symboliek gegeven
zijn als de jaarringen
van jullie levensboom,
geworteld in Gods liefde,
met elkaar verweven.

Zolang de trouw
door liefde wordt gevoed
is jullie levensboom gezond
en groeit hij goed.

De ringen van Gods trouw,
die jullie jaarringen omgeven
vormen draagkracht
voor de mooiste vruchten
van het huwelijksleven.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Ons moment 

Dit is ons moment
Dromen worden waar
De toekomst onbekend
Maar dat je bij me hoort is zonneklaar
Jou liefde is mijn leven
Jou glimlach geeft mijn hart
En ik ben dankbaar dat ik vandaag jou trouwen mag
Kom pak mijn hand en zeg ja tegen mijn liefde
ga met me mee ik zal jou koesteren als een schat
over bergen en door dalen ik wil met jou verdwalen.
Ik laat jou nooit meer los

Jij schijnt als de zon
ik licht als de maan
we hebben elkaar nodig
Want we vullen elkaar aan
Jou sterkte is mijn zwakte
Mijn zwakte is jou kracht
En ik ben dankbaar dat ik vandaag jou trouwen mag

Kom pak mijn hand en zeg ja tegen mijn liefde
Ga met me mee ik zal jou koesteren als een schat
Over bergen en door dalen
Ik wil met jou verdwalen
Ik laat jou nooit meer los 4x
Laat jij mij nooit meer los?

Songtekst van “Ons Moment,” door Gerald Troost

Gebed uit het Huwelijksformulier

Onze lieve Heere God vervulle u met Zijn genade en geve u, dat gij in alle Godzaligheid, liefde en enigheid, lang en heilig, samen leven moogt.

To Be One With Each Other

What greater thing is there for two human souls
than to feel that they are joined together to strengthen
each other in all labor, to minister to each other in all sorrow,
to share with each other in all gladness,
to be one with each other in the
silent unspoken memories?

George Eliot

Cord of Three Strands

When two hearts
come before the Lord
And marriage
vows are spoken
Their two lives
are twined into
A cord not to be broken.
How blessed the two
who add onto
This cord that
they’ve begun
A third strand —
that of God
Who binds them into one.
This three-strand cord
includes the Lord
Though tested
be its strength
It shall not break,
but shall endure
Their union’s entire length.
A cord of three strands is not
quickly broken (Ecclesiastes 4:12).

Jan Lutz

You Came, Too

I came to the crowd seeking friends

I came to the crowd seeking love
I came to the crowd for understanding

I found you

I came to the crowd to weep
I came to the crowd to laugh

You dried my tears
You shared my happiness

I went from the crowd seeking you
I went from the crowd seeking me
I went from the crowd forever

You came, too

Nikki Giovanni

Recipe for a House of Love

A home made from love
Is what God intends
Filled with all of our family
Love is not blind nor pretends.

The recipe is simple
The ingredients are clear
Keeping God close is essential
For love to be near.

Start with some laughter,
Don’t forget to pray,
Mix in a few smiles
And God will make clear the way.

(Bron: Daijewrites)

True Love

True love is a sacred flame
That burns eternally,
And none can dim its special glow
Or change its destiny.
True love speaks in tender tones
And hears with gentle ear,
True love gives with open heart
And true love conquers fear.
True love makes no harsh demands
It neither rules nor binds,
And true love holds with gentle hands
The hearts that it entwines.

Auteur onbekend

Love Is A Great Thing

Love is a great thing, yea, a great and thorough good. By itself it makes that is heavy light; and it bears evenly all that is uneven.

It carries a burden which is no burden; it will not be kept back by anything low and mean; it desires to be free from all worldly affections, and not to be entangled by any outward prosperity, or by any adversity subdued.

Love feels no burden, thinks nothing of trouble, attempts what is above its strength, pleads no excuse of impossibility. It is therefore able to undertake all things, and it completes many things, and warrants them to take effect, where he who does not love would faint and lie down.

Though weary, it is not tired; though pressed it is not straitened; though alarmed, it is not confounded; but as a living flame it forces itself upwards and securely passes through all.

Love is active and sincere, courageous, patient, faithful, prudent and manly.

Thomas à Kempis

An Irish Wedding Blessing

You are the star of each night,
You are the brightness of every morning,
You are the story of each guest,
You are the report of every land.
No evil shall befall you, on hill nor bank,
In field or valley, on mountain or in glen.
Neither above, nor below, neither in sea,
Nor on shore, in skies above,
Nor in the depths.
You are the kernel of my heart,
You are the face of my sun,
You are the harp of my music,
You are the crown of my company.

Scottish Wedding Prayer

Lord help us to remember when
We first met and the strong
love that grew between us.
To work that love into
practical things so that nothing
can divide us.
We ask for words both kind
and loving and hearts always
ready to ask forgiveness
as well as to forgive.
Dear Lord, we put our
marriage into your hands

Hart op opengeslagen boek - Liefde staat voorop - Christelijke gedichten voor je trouwkaart
De liefde staat altijd voorop | Christelijke gedichten voor je trouwkaart

Meer lezen | Bronnen


Welke bijbeltekst hebben jullie gekozen voor op jullie trouwkaart? We horen het graag beneden in de comments.

Andere artikelen

2 reacties op “Bijbelteksten voor je Trouwkaart | Trouwteksten en gedichten

  1. Pingback: Bijbelteksten voor op een Geboortekaartje | Christelijke teksten

  2. Pingback: Waar moet je op letten bij een geboortekaartje? | Ontwerpen & Kiezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *